Kategoria:

81 cap male /męska

12.00

81 cap!
 męska końcówka !

-Solidna, całkowicie kryjąca linia
-Szersze wyjście dla szybszych wypełnień i tagów
-Zwiększ powierzchnię pokrytą dla każdego rodzaju puszki z aerozolem *testowaliśmy na każdej marce puszek
-Zwiększ prędkość pokrycia dla każdego rodzaju puszki z aerozolem
-Zatyczki można ponownie wykorzystać około 30 razy bez utraty jakości wydruku
-Wysokiej jakości, fabrycznie wtryskiwany plastik, zbudowany z myślą o trwałości


MĘSKA 40 - 60 cm. szerokość linii ciągłej, w zależności od ciśnienia w puszce z aerozolem. 
Linia o długości 1 - 1,2 metra do wypełnień podwójnych. Obejmuje większą powierzchnię niż Astro Fat Cap. 
Maluje 4,13 razy szybciej niż przy użyciu Astro Fat Cap.
 Zamienia każdy spray400ml czy 600ml w ULTRA WIDE / MAD MAXXX / BOOSTER, otwierając szerszy wybór kolorów z lepszą pigmentacją.

FEATURES

 • Solid, full-opacity line.
 • Wider output for faster fill-ins and tags.
 • Increase the surface area covered for every type of spray can.
 • Increase the coverage speed for every type of spray can.
 • The caps can be reused about 30 times without losing the quality of the output.
 • High-quality factory-injected plastic, built to last. No 3D prints or easily breakable homemade prototypes.
 • MALE

  • 40 – 60 cm. solid line width, depending on the spray can pressure.
  • 1 – 1,2 meter line for double hand fill-ins.
  • Covers larger surface than Astro Fat Cap.
  • Paints 4,13 times faster than using Astro Fat Cap.
  • Turns every spray into ULTRA WIDE / MAD MAXXX / BOOSTER by opening wider choice of colours with better pigmentation.
Waga0.043 kg