1. Jak zamawiać?

Zamówienia składa się używając koszyka zamówień,  najpierw dodajemy do niego produkty, później zatwierdzamy zawartość koszyka oraz podajemy swoje dane. Zamówienia należy potwierdzić poprzez kliknięcie linka przesłanego na adres email. Zamówienia będą realizowane po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie bankowym lub bezpośrednio wysyłane za pobraniem. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 

2. Zamówienia

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą realizowane następnego dnia roboczego.

Waga jak i cena przesyłki jest obliczna na podstawie zamówionych produktów przez "automat obliczeniowy"(oczywiscie według cennika Poczty Polskiej/Kuriera)

Po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany poprzez e-mail. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 48 godzin, nie będą realizowane. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować

Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

Zamówienia "za pobraniem", których wiarygodność będzie wzbudzać nasze wątpliności nie będą realizowane! Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji 

 

3. Jak dokonać płatności?

Klient za zamówiony towar może dokonać płatności na kilka sposobów:

Przelewem bankowym na następujące dane:

No name’s firma usługowa Paulina Popecka

ul. Szkocka 77/15

54-402 Wrocław

PKO BP I oddział Wrocław,

nr rachunku: 80 1020 5226 0000 6502 0407 1908;

Jeżeli nie masz konta w banku to możesz zrobić przelew na poczcie lub w oddziale banku, wzór:

 

wplata WYPEŁNIONE.jpg

DO WYDRUKU: (najedź na kwitek kursorem, prawy przycisk myszki "zapisz grafike jako...")

wplata kopia.jpg

* pełny regulamin (od 30.09.2017r.)

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO nonames.com.pl

www.nonames.com.pl jest internetowym sklepem z akcesoriami malarskimi.

 

www.nonames.com.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Paulina Popecka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą No name’s firma usługowa Paulina Popecka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 77/15 , 54-402, wpisaną do CEIDIG. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie www.nonames.com.pl.

 

Adres reklamacyjny:
No name’s
ul. Szkocka 77/15
54-402 Wrocław

Dopisek: ”reklamacje”

 

Dane kontaktowe:
No name’s  
ul. Szkocka 77/15
54-402 Wrocław
e-mail: info@nonames.com.pl
telefon: +48 502827092

 

Punkt odbioru:

No name's firma usługowa

ul. Traktatowa 1  pok. 46

Wrocław  54-425

 

§ 1

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem nonames.com.pl wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Forefox, Google Chrome bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

§ 2

 1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie sklepu (www.nonames.com.pl/użytkownik/rejestracja) i wypełnić wskazany na tej stronie formularz.
 2. Dowód zakupu – faktura lub paragon *(zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa).
 3. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 4. Zamówienie dokonywane jest przez wybór właściwej pozycji, wybór liczby sztuk i kliknięcie znaku „realizuj zamówienie”. Po potwierdzeniu wyboru, Użytkownik przenoszony jest na stronę wyboru sposobu płatności i sposobu odbioru zamówienia.
 5. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie nonames.com.pl bez dodatkowej opłaty.
 6. Zamówienie może być także dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy odbioru następuje po skompletowaniu zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma mail bądź wiadomość sms (zgodnie z zaznaczoną podczas składania zamówienia opcją)  potwierdzający przyjęcie zamówienia.
 8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 9. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 10. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu *Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
 11. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie §1 ,  Zamawiający – konsument zobowiązany jest odesłać dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a nonames.com.pl zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta należność za zwrócone zamówienie *(art. 7 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności wyrządzonej przez produkt niebezpieczny)

§ 4

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę̨.
 2.  W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
  - dodanie do koszyka artykułu
  - wybór rodzaju dostawy( lub odbioru artykułu osobiście )
  - wybór rodzaju płatności
  - złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku „realizuj zamówienie” w sklepie www.nonames.com.pl.
 3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.
 4. Realizacja zamówienia Konsumenta(Klienta) płatnego za pobraniem następuje od ręki, a zamówienia płatnego przelewem po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta(Klienta) na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument (Klient)nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
 5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia droga elektroniczną lub telefonicznie.

Realizacja zamówienia płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego (płatnego przy odbiorze).

 1. Wysłanie przedmiotów umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

§ 5

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na nowy.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na rachunek nonames.com.pl, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona,  firma no name’s zareklamowany towar odsyła na własny koszt *art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, nonames.com.pl informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi nonames.com.pl.

 

- 25.12.2014r. wersja II -